Wie ben ik?

Als ik terugkijk, wist ik eigenlijk altijd al wel dat ik me wilde bezighouden met mensen; met verhalen, met wat ons beweegt, wat de vragen zijn, waar verschillen vandaan komen. En toch ook hoe ik daarin een ander kon helpen. Toen ik ging studeren was er geen twijfel mogelijk: psychologie. Aansluitend heb ik gekozen voor een master in de Seksuologie aangezien relaties en seksualiteit zulke essentiële aspecten van het leven van cliënten zijn.

Na mijn studies tot klinisch psychologe en seksuologe heb ik ervaring opgedaan binnen verschillende Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, zowel in het volwassenteam als het kinder- en jeugdteam. Sinds 2012 werk ik binnen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. CGG Kempen biedt professionele begeleiding en behandeling aan mensen met een ernstige psychosociale, psychische of een psychiatrische problematiek en aan hun omgeving. Hiernaast heb ik een privé-praktijk in Antwerpen en in Lier.

Momenteel ben ik bezig met een bijkomende opleiding om mij nog meer te verdiepen in de relatie- en gezinstherapie.

Ik wil blijven groeien als therapeut en school mij dan ook geregeld bij door het lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, intervisie- en supervisiemomenten.

In mijn praktijk werk ik vanuit de krachten en vaardigheden van mijn cliënten. Met de methoden die goed bij jou passen. Niet twee cliënten zijn dezelfde, klachten verschillen en hoe een cliënt wil werken verschilt. Ik beschouw het mijn taak daar adequaat op in te kunnen spelen. En met oog voor je omgeving, wetenschap van je verleden en gericht op de toekomst.

Studies:

  • Master in de Klinische Psychologie (KULeuven)
  • Master in de Seksuologische Wetenschappen (KULeuven)
  • Langdurige Therapie-opleiding Relatie- en gezinstherapie (vzw Rapunzel)

Werkervaring:
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg: suïcidepreventie
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg: therapeut jeugdteam
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg: therapeut volwassenteam


Erkenningsnummer Psychologencommissie: 862110481


Lidmaatschap beroepsvereningingen:
  • Psychologencommissie
  • Belgische Federatie van Psychologen
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
  • Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

`