Aanmelding

Een aanmelding kan gebeuren via professionele derden, zoals de huisarts, CLB, psychiaters of andere professionele diensten. Het is ook mogelijk om zelf aan te melden, via telefoon of email. Tijdens een eerste telefonisch contact vraag ik de problematiek kort te schetsen en kunnen we een kennismakingsgesprek plannen.

Intakegesprek

Bij begeleiding van kinderen en jongeren is het heel belangrijk dat ouders en de context betrokken worden. Bij de aanmelding van een kind of jongere zal er dan ook altijd gepoogd worden een gesprek met het hele gezin te organiseren. Aan de hand van belevingsonderzoek wordt er gezocht naar de best mogelijke manier om het kind en zijn of haar gezin verder te helpen. Wanneer dit aangewezen is, wordt er contact opgenomen met andere hulpverleningsinstanties of betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de huisarts, school, psychiater. Dit gebeurt natuurlijk nooit zonder dat er hiervoor toestemming gevraagd wordt.

Bij begeleiding van kinderen en jongeren is het heel belangrijk dat ouders en de context betrokken worden. Bij de aanmelding van een kind of jongere zal er dan ook altijd gepoogd worden een gesprek met het hele gezin te organiseren.

Wanneer dit aangewezen is, wordt er contact opgenomen met andere hulpverleningsinstanties of betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de huisarts, school, psychiater. Dit gebeurt natuurlijk nooit zonder dat er hiervoor toestemming gevraagd wordt.

Begeleiding

Wanneer de doelstellingen voor een begeleiding vastgelegd zijn en alle partijen hier achter staan, kan de therapie van start gaan. Er zijn verschillende vormen van therapie mogelijk, namelijk individuele therapie, gezinstherapie of koppeltherapie.