Wanneer je samen verder wil, maar het gevoel hebt er samen niet meer uit te geraken, kan relatietherapie aangewezen zijn. Iedereen heeft in zijn of haar relatie wel eens met spanningen te maken. Dit is normaal en conflicten maken ook deel uit van een gezonde relatie. Maar wanneer de problemen te ernstig zijn of te lang aanslepen en het niet meer mogelijk is hier op een constructieve manier met elkaar in gesprek over te gaan, kan het belangrijk zijn in relatietherapie te gaan. Tijdens een intakegesprek wordt jullie functioneren als koppel bekeken en bespreken we samen of relatietherapie aangewezen kan zijn en wat de doelstellingen van de gesprekken worden. Alle mogelijke probleemgebieden die het functioneren van de relatie in de weg staan, kunnen aan bod komen in veiligheid van de therapiekamer.