Vaak komen kinderen en jongeren in therapie wanneer zijzelf of anderen in de omgeving, vaak ouders, zich zorgen maken. Voor volwassenen betekent in therapie gaan meestal ook in gesprek gaan. Voor kinderen is praten niet altijd het medium bij uitstek om uiting te geven aan gevoelens en gedachten. In de therapiekamer met kinderen en jongeren gaan we dan ook aan de slag op de manier die het meest aangewezen is en het meeste aansluit bij de leefwereld van het kind of de jongeren: dit kan praten zijn, maar ook op een creatieve manier aan de slag gaan, via spel,, via tekenen en knutselen...

Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezin. Bij de begeleiding van kinderen en jongeren is het essentieel dat ouders en vaak de rest van het gezin betrokken worden, in de hulp voor het kind of de jongere hebben we het gezin namelijk heel hard nodig.

Problematieken die in de praktijk behandeld worden: Gedrags- en emotionele problemen, problemen met zelfbeeld en identiteit, ontwikkelingsproblemen, moeilijkheden op school, echtscheiding, rouw, trauma, psychosomatische klachen, andere zorgen op emotioneel, cognitief of gedragsmatig vlak.