Net zoals we als individu groeien, gaan gezinnen ook groeien en evolueren. Dit maakt dat gezinnen vast kunnen komen te zitten in bepaalde patronen of manieren van communiceren. Gezinstherapie is erop gericht de krachten van een systeem te ontdekken en te stimuleren. Ieder lid van het gezin heeft hier zijn eigen rol in. Aan de hand van gesprek en creatieve oefeningen met het gezin wordt er gekeken naar wat de moeilijkheden, krachten en thema’s binnen het gezin zijn. De communicatie tussen de verschillende leden wordt verstevigd.